ความซึมเศร้า ส่งผลกระทบต่อผู้คนทุกวัย ถึงแม้ว่าบางครั้ง เราอาจคิดว่าเป็นเพียงความผิดปกติทางอารมณ์ของวัยเจริญพันธุ์ แท้ที่จริงแล้ว ส่วนมากนั้นถูกพัฒนามาจากช่วงชีวิตหนึ่ง ทั้งในวัยรุ่นหรือช่วงชีวิตวัยเด็ก และไม่ว่าเราจะอายุเท่าไรก็ตาม ภาวะซึมเศร้ายังคงทำให้เกิดความรู้สึกบั่นทอน ที่กัดกินจิตใจอย่างต่อเนื่อง บางสิ่งบางอย่างที่เราเคยสนุก ความซึมเศร้านั้นก็กลับแว้งมาทำลายความรู้สึกและความคิด คล้ายสภาวะจมน้ำ หรือถูกทิ้งไว้ก้นหลุมดำลึกเพียงลำพัง ทั้งยังส่งผลร้ายต่อร่างกายและการทำงาน ท้ายที่สุดแล้ว อาจนำมาซึ่งการสูญเสียครั้งใหญ่แก่ตนเองและครอบครัว

กัญชา และ ความเสี่ยงในวัยรุ่น

กัญชา ได้พิสูจน์แล้วว่า เป็นวิธีการรักษาภาวะซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพสูงใน วัยผู้ใหญ่ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับเป็นวงกว้าง แต่นั่นก็ยังไม่ได้หมายความว่า กัญชาสามารถใช้รักษาอาการซึมเศร้าใน วัยรุ่น ได้ เช่นเดียวกับยาทุกชนิด แม้แต่ยาที่แพทย์สั่งจ่ายนั้น ก็ยังมีทั้งประโยชน์และโทษ ทั้งนี้จึงต้องมองรวมไปถึง ผลกระทบจากการใช้กัญชาในวัยรุ่นอีกด้วย

หากวัยรุ่นป่วยเป็นโรคซึมเศร้า สิ่งสำคัญที่สุดอันดับแรก คือ การพูดคุยปรึกษากับผู้เชียวชาญด้านสุขภาพจิตหรือจิตแพทย์ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นมากกว่าความรู้สึก คือการที่รู้สึก ไร้หนทางเดินเพื่อออกจากจุดมืดมิดของอารมณ์ ทางเลือกในการรักษาและพัฒนาอารมณ์นั้น มีมากมายหลายทาง เช่น การทำจิตบำบัด รวมไปถึงการรับยาต้านเศร้า อย่างไรก็ตามยังมีผู้ป่วยจำนวนมาก เลือกคืนสู่วิถีทางธรรมชาติ คือ การใช้กัญชาและฝึกสมาธิ

ภาพลักษณ์ของกัญชา กลายเป็นอาชญากรรม ที่ถูกหยิบยกมากล่าวโทษในแง่ผลร้ายต่อพัฒนาการของสมอง นั่นคือความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรง อย่างไรก็ตามงานวิจัยต่างๆได้แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาของสมองที่เกิดจากสารออกฤทธิ์ทางจิตนั้นสามารถส่งผลเสียต่อสมองได้ สมองของมนุษย์ที่ยังไม่ถูกพัฒนาอย่างเต็มที่ อาจจะมีความเสี่ยงต่อพัฒนาการ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม แพทย์จึงต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะและต้องระมัดระวังในการจ่ายกัญชาให้แก่ คนหนุ่มสาว

กัญชา การพัฒนาอารมณ์ของวัยรุ่น

รายงานผลการวิจัยระบุไว้ว่า กัญชาส่งผลกระทบต่อสมองน้อยมากๆเมื่อเทียบกับการใช้แอลกอฮอล์  โดยเฉพาะ Cannabidiol (CBD) และ Tetrahydrocannabinol (THC) ซึ่งออกฤทธิ์ทางจิตเพียงเล็กน้อยหรือไม่ส่งผลต่อจิตประสาทเลย  การกำหนดปริมาณของสารประกอบหลัก 2 ตัวนี้ จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและปลอดภัย สำหรับการพัฒนาอารมณ์ในวัยรุ่น แต่งานวิจัยบางชิ้นได้อธิบายว่ากัญชาส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นหากไม่มีการควบคุมปริมาณการใช้ ทั้งนี้งานวิจัยฉบับนี้ไม่ได้รับผลตอบรับอย่างประจักษ์ชัดเจน ซึ่งนักวิจัยส่วนมากได้สรุปว่า กัญชาไม่ใช่สาเหตุของโรคซึมเศร้าในวัยรุ่น แต่การใช้กัญชาเพื่อการปรับอารมณ์ของวัยรุ่นยังคงต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยแต่ได้ผลที่ดีขึ้น

https://warmlandcentre.ca/colocation

การทำงานของ กัญชา ต่อภาวะซึมเศร้า

ตามการศึกษาวิเคราะห์ ผลกระทบของกัญชา ต่อร่างกายมนุษย์  ได้สรุปว่า สาเหตุที่ทำให้กัญชามีประสิทธิภาพในการเยียวยาและพัฒนาอารมณ์นั้น เนื่องมากจาก ในระบบต่างๆของร่างกายของมนุษย์ มีระบบย่อยที่แทรกซึกอยู่ในทุกๆระบบ เรียกระบบการทำงานนี้ ว่า Endocannabinoid หรือเรียกอย่างย่อว่า ECS ทำหน้าที่ในการปรับการทำทางสรีรวิทยาอย่างมากมาย รวมไปถึงภูมิคุ้มกันต่อความเจ็บปวดทางด้านร่างกายและจิตใจ

ECS พบได้ในทุกๆระบบรวมไปถึงสมอง ร่างกายของมนุษย์สามารถผลิตสารเคมีที่เรียกว่า Cannabinoids เพื่อสร้างสมดุลให้กับการทำงานของร่างกาย ทั้งทางด้าน ความทนทานต่อความเจ็บปวด ความสุข และความคิด เป็นต้น ซึ่งในกัญชานั้นจะมีสาร Cannabinoids ประกอบอยู่ด้วย ดังนั้นการใช้กัญชา จึงเป้นการเพิ่ม Cannabinoids เข้าสู่ร่างกาย แล้วเกิดกระบวนการจับคู่ของสารเคมีในระบบ ECS จึงเป็นเหตุผลที่ช่วยให้ร่างกายกลับคืนสู่สภาวะสมดุล

https://cbdconcentrates.com/what-you-need-to-know-about-the-endocannabinoid-system-ecs/

กัญชา ประโยชน์เพื่อความสุขสมดุล

หากคุณหรือคนใกล้ตัวกำลังเผชิญต่อ สภาวะ(โรค)ซึมเศร้า กัญชาจะช่วยเขาได้อย่างไร? ประโยชน์อย่างย่อของกัญชานั้นสามารถจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นกับ ผู้คนที่เป็นซึมเศร้า เช่น การระงับความคิดหรือจัดการกับอารมณ์แปรปรวน การต่อสู้กับอาการนอนไม่หลับ การบรรเทาความเจ็บปวดทางร่างกายที่กำลังประสบอยู่ ความสิ้นหวัง รู้สึกไร้ค่า การสูญเสียความสุขหรือรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลา และอื่นๆอีกหลายอาการ ถึงอย่างไรนั้น การรักษาในสภาวะนี้ ควรต้องเริ่มจากการพบจิตแพทย์ เพื่อขอคำปรึกษา และหากมีการใช้กัญชารักษาต่อเนื่องถึงการรักษาในระยะยาว ควรอยู่ในความรับผิดชอบของแพทย์ เพื่อพิจารณาว่าบุคคลนั้นๆมีความเหมาะสมสำหรับการใช้กัญชารักษาหรือไม่ เพราะแพทย์จะทำการตรวจสอบเงื่อนไขทางร่างกาย พิจารณาว่ากัญชาจะส่งผลดีมากกว่าอันตรายใดๆ ในสหรัฐอเมริกานั้น มีข้อกำหนดอนุมัติให้แพทย์สามารถจ่ายกัญชาแก่ผู้ใช้ที่ อายุต่ำกว่า 18 ปี แต่ก็ยังถูกควบคุมอย่างเข้มงวดและระมัดระวังเป็นพิเศษมากกว่า การใช้กัญชาของผู้ใหญ่

วันนี้ผมขอยกตัวอย่างของสายพันธุ์กัญชาที่แพทย์นิยมใช้และมีงานวิจัยรับรองมาฝากครับ

  • Jack Herer (Sativa) : เป็นสายพันธุ์ที่นิยมมากในกลุ่มผู้ใช้เพราะ ส่งผลให้รู้สึกถึงพลังงานบวกในจิตใจ ให้ความรู้สึกดีในสิ่งที่เป็นอยู่
  • Harlequin (Hybrid) : สายพันธุ์ CBD อัตราส่วนของ THC ต่ำ ช่วยในการลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตอนกลางวัน หรือ เรียกง่ายๆว่า ทำให้สมองปลอดโปร่ง
  • Pineapple Express (Sativa) : หากกำลังมองหาความสุข ความพึงพอใจ อย่ามองข้ามสายพันธุ์นี้ ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของความร่าเริง ความสุข และเพิ่มพลังด้านบวกอย่างเต็มกำลัง
  • Northern Lights (Indica) : หากอยากได้ความหนักหน่วงมากขึ้นเพื่อการนอนหลับและรู้สึกผ่อนคลาย สายพันธุ์นี้จะทำให้คุณหายกังวล สงบเงียบเหมือนพบแสงเหนือที่สวยงาม
  • Cannatonic (Hybrid) : ลูกผสมที่มีระดับ CBD สูง สายพันธุ์นี้ได้รับการยกย่องว่ามีความสามารถในการสร้างความรู้สึกสงบลึก และระงับควงามแปรปรวนของอารมณ์
Credit by Logo on the image

บทความนี้ผมเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง และอยากให้เพื่อนๆผู้อ่านทุกท่าน ศึกษาการใช้กัญชาในการรักษา โรคซึมเศร้า โรคเครียด หรือโรคต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด หากอยู่ภายใต้การแนะนำของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาเป็นพิเศษ จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆ บ่อยครั้งที่ผมได้ยินหรือเห็น การใช้กัญชาผิดประเภทต่อโรคหรือความไม่รู้วิธีในการใช้ จึงทำให้ไม่เกิดผลแก่การรักษา และกล่าวโทษว่ากัญชาไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ควรศึกษาให้ดีอย่างรอบครอบ เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและคนที่ท่านรัก

เพราะผมเข้าใจว่าความรู้สึกเช่นนี้มันทรมานเพียงใด

Have a good Mood :)

Reference