เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะเริ่มรับแจ้งการครอบครองกัญชาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบของคณะทำงานภายใต้สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 10-21 มิถุนายนนี้

อย.จะดําเนินการรับแจ้งการครอบครองกัญชาเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวของผู้ป่วยที่ลงทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ของคณะทำงานภายใต้สภากาชาดไทย ที่ได้รับหมายเลขรับแจ้ง ตั้งแต่หมายเลข 0000-0019 ถึง 0004-3893 การยื่นเอกสารรับแจ้ง แบ่งเป็น 2 ช่องทาง ดังนี้

(1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ ตึก OSSC อาคาร 6 ชั้น 2 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในวันและเวลาราชการ

(2)อีเมล์ cannabisreport@fda.moph.go.th ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ 10 – 21 มิถุนายน 2562” ศ.นพ.ธีระวัฒน์กล่าว

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ขอให้ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนไว้และมีหมายเลขรับแจ้ง พิมพ์บันทึกแจ้งฯ ออกจากระบบของคณะทำงานภายใต้สภากาชาดไทย พร้อมลงนาม และส่งบันทึกดังกล่าวไปยัง อย.ได้ใน 2 ช่องทาง ข้างต้น ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือสอบถามกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 02 5907771-3 โทรสาร 02 590 7772 narcotic@fda.moph.go.th

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านสภากาชาดไทยมีประมาณ 3.1 หมื่นราย

ต้นฉบับข่าวจากมติชน https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1531268