หลายคนที่ไม่ได้เรียนเกษตรมาหรือไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการเกษตรแต่แรกเช่นตัวมาดาม ก็จะสงสัยว่าเจ้าตัวดิน "พีทมอส" มันคืออะไร ?  ทำไมถึงเหมาะที่จะนำมาใช้เพาะต้นอ่อนและต้นโคลนนิ่งกัญชา

พีทมอส (PEAT MOSS) คืออะไร?

พีทมอส เกิดจากคำว่า Peat + Moss

 • Peat คือ ซากพืชซากสัตว์ที่ที่ทับถมกันมานานหลายร้อยปี
 • Moss คือ พืชจำพวกมอส มีหลายสายพันธุ์

เปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆก็เหมือนกับนมแม่สำหรับเด็กทารก 1-6 เดือน ที่ลำไส้ยังไม่แข็งแรง พีทมอสก็คือ อาหารอ่อนๆสำหรับรากของต้นอ่อนของเรา ซึ่งระบบดูดซึมยังไม่แข็งแรง นั่นเอง ต้นอ่อนกัญชานั้น ยังไม่แข็งแรงพอที่สัมผัสและดูดซึมแร่ธาตุหรือดินที่มีธาตุหรือปุ๋ย หรือดิน PH ที่ด่างหรือกรดมากๆได้ บางต้นตาย หรือเจริญเติบโตช้า ชะงักไปซะดื้อๆเลย ดังนั้นเราจึงต้องมีดินประเภทนี้เพื่ออนุบาลต้นอ่อนของเราให้รากแข็งแรงและพร้อมที่จะไปผจญภัยเมื่อรากดูดซึมได้ดีและแข็งเต็มที่แล้วนั่นเอง.. หรือเรียกระยะนี้ว่า ระยะต้นอ่อน(Seeding) ช่วงรากงอกจนถึง สองสัปดาห์ และที่สำคัญพีทมอสนั้นกักเก็บความชุ่มชื่นได้ดีอีกด้วย หลายคนจึงเพาะเมล็ดด้วยพีทมอสเลยนั่นเอง

เช่นเดียวกับการใช้กิ่งโคลน หรือกิ่งชำของต้นกัญชา ก็จะมีการตัดกิ่งกัญชาในต้นที่ยังไม่เริ่มแสดงเพศ (ถ้าต้นกัญชาแสดงเพศแล้ว กิ่งที่ชำจะทำดอกตามต้นหลักไปด้วยนะ จึงต้องชำหรือโคลนก่อนต้นจะแสดงเพศนั้นเอง )มาจุ่มน้ำยาเร่งรากแล้วเอากิ่งปักชำลงในพีทมอส ทิ้งไว้ประมาณ 10-14 วันนั้นเอง เพื่อให้กิ่งนั้นมีรากงอกออกมาเพื่อใช้ในการปลูกต่อไป

คุณสมบัติของพีทมอส

 • เป็นอินทรียวัตถุจากธรรมชาติ ที่เกิดจากการแยกชั้นและจับตัวกันอย่างช้า ๆ ของกลุ่มหินแร่ ซึ่งตายทับถมกันมานานเป็นระยะเวลาหลายพันปี ลักษณะของพีทมอสมีโครงสร้างโปร่ง ช่องว่างอากาศสูง สามารถเก็บความชื้นได้ดี สามารถอุ้มน้ำไว้แต่จะไม่อมน้ำจนแฉะ มีความเป็นกรดอ่อนๆ (pH ต่ำ) ปราศจากเชื้อสาเหตุโรคพืช ปราศจากวัชพืช เป็นวัสดุที่ไม่เป็นแหล่งสะสมของโรคและแมลง จึงเป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับใช้เพาะปลูกต้นกล้า ช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอก ต้นกล้าสมบูรณ์ แข็งแรง ช่วยในการเจริญเติบโต

ประโยชน์ของพีทมอส

 • เป็นวัสดุปลูกพืชที่สะอาด ปราศจาก แมลง เชื้อโรค เชื้อรา แบคทีเรีย
 • มีแร่ธาตุที่จำเป็นเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโต (ในช่วงเพาะต้นกล้า)
 • มีความชื้นเพียงพอ และ ปลดปล่อยออกมาให้ต้นกล้าอย่างช้าๆ เมื่อต้นกล้าต้องการ
 • มีสภาพเป็นกลาง (มีค่า PH เป็นกลาง)
 • ลดปัญหาการสลายตัวของธาตุอาหาร เป็นตัวปลดปล่อยปุ๋ยอย่างช้า ๆ ทำให้ช่วยประหยัดปุ๋ย
 • ปกป้องดินจากการแน่นแข็งของดิน และช่วยเติมอินทรียวัตถุในเนื้อดิน
 • ใช้ในปริมาณน้อยในการเพาะต้นกล้าดอกไม้  และต้นกล้าพืชผัก
 • การทำปุ๋ยหมักได้ผลดียิ่งขึ้น พีทมอสช่วยเร่งการทำปุ๋ยหมัก ลดการเกิดกลิ่นเหม็นและช่วยควบคุมการถ่ายเทอากาศและน้ำในกองปุ๋ยหมัก
 • ใช้กับดินเหนียว จะช่วยเพิ่มอากาศในดิน ปรับให้ดินร่วนซุย ปรับช่วยในการถ่ายเทน้ำ และ อากาศได้สะดอก
 • ใช้กับดินทราย จะช่วยเพิ่มเนื้อดิน ปรับให้ดินเก็บรักษาความชื้น ธาตุอาหารในดิน ลดการชะล้างธาตุอาหารของน้ำ

อ้างอิง เครดิตข้อมูล

https://www.aga-agro.com/blog/read/180#.XUWyPZMzZQJ