หลายๆคนอาจจะพบเจอปัญหา การเพาะต้นกล้าและปักชำ ปัญหาที่มักพบในการเพาะกล้าโรคกล้าเน่า หรืออีกหลายๆสาเหตุ วันนี้เราจะแนะนำวัสดุเพาะต้นกล้าและปักชำ โดยมีอัตราการงอกถึง 80-90% ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความสมบรูณ์ของเมล็ดพันธุ์พืชด้วย วันนี้เราจะมารีวิวสินค้าจาก GrowPro

ใยหิน rockwool เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ได้จากการนำหินบาซอลท์ ถ่านโค๊ก และหินปูน มาหลอมรวมกันที่อุณหภูมิ 1482 - 1600 องศา การหลอมถูกปล่อยให้ไหลผ่านลูกกลิ้ง แล้วใช้ลมเป่าเพื่อให้กลายเป็นเส้นใย ปัจจุบันมีการสังเคราะห์เพื่อใช้ในการปลูกพืชโดยตรง ใยหินประเภทหลังนี้อาจปรับปรุงคุณสมบัติให้เปียกน้ำได้ดีขึ้น เพื่อช่วยให้ใยหินอุ้มน้ำได้ดีขึ้น และตัดหรืออัดให้มีขนาดและรูปทรงเหมาะสมต่อการใช้งาน แท่งใยหินแต่ละแท่งมีส่วนประกอบที่เป็นของแข็ง 3 - 4 % ส่วนที่เหลือเป็นช่องว่าง เมื่อนำมาแช่น้ำแล้วปล่อยให้น้ำไหลออกอย่างอิสระ น้ำจะไหลออกไปประมาณ 15 - 17 % สัดส่วนของน้ำต่ออากาศที่เกิดขึ้นนี้เป็น สัดส่วนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ใยหินมีธาตุอาหารพืชอยู่น้อยช่วยให้ง่ายต่อการจัดการธาตุอาหาร การระบายน้ำและอากาศดีมาก ไม่ทำปฎิกิริยาทางเคมีกับธาตุอาหารพืช ความพรุนสูงทำให้พืชเดินรากได้ดี

ขั้นตอนการเพาะต้นกล้าด้วย Rockwool

  1. นำเมล็ดพืชวางลงในหลุม

2. รดน้ำให้ rockwool จนเปียกไปทั้งก้อน

3. เก็บไว้ในที่มีความชื่นประมาน 65-70 จะทำให้พืชเติบโตได้ไว และเก็บไว้ในที่ร่ม (หากความชื้นไม่ถึง 60-70 สามารถนำ Rockwool ใส่กล่องที่มีฝาปิดได้ และความชื้นไม่ควรเกิน 70 หากมากกว่า รากของพืชมีโอกาศที่จะเกิดเชื้อราได้)

4. พืชงอกแล้วสามารถนำ Rockwool ทั้งก้อนลงไปปลูกได้

Rockwool ใช้เพาะเมล็ดพืช เพื่อนำมาปลูกในดินได้

Rockwool ระบบไฮโดรโพนิกส์

ส่วนมากแล้วก้อน Rockwool จะถูกนำมาใช้ปลูกพืชในระบบไฮโดรโพนิกส์ เพราะเป็นวัสดุปลูกที่ทำมาจากธรรมชาติ จึงย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ แต่ราคาจะสูงกว่าฟองน้ำ การนำ Rockwool มาใช้ปลูกพืชหรือผักในเชิงการค้า สำหรับประเทศไทยอาจจะไม่คุ้มค่า เพราะต้นทุนสูง

สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่

https://www.growpro.shop/shop/products/rockwool-12pcs